“Toen alles in diep stilzwijgen was gehuld, werd in mij een verborgen woord gesproken.”  Meister Eckhart o.p. (preek Dum medium silentium, 57)

Tijdens deze vorm van meditatie zitten wij op een bankje, een kussen of een stoel, waarbij wij u begeleiden naar ontvankelijkheid voor openheid en ruimte, zodat God in ons geboren kan worden en aan het licht kan treden, om te worden wie je ten diepste bent.

Hierbij geven wij aandacht aan:
a. Zitplek
b. Houding
c. Ademhaling
d. Zintuigen
e. Handvatten voor thuismeditatie

Tussendoor drinken wij in stilte thee of koffie. En is er ruimte voor een nagesprek.

 

Vanaf het allereerste begin (1994) van ons cursuswerk dragen wij, wanneer we voorgaan, een kleine versie van de icoon ‘De Drie-eenheid en de Gastvrijheid’ van Roeblev (Russische monnik-schilder uit de vijftiende eeuw).

De icoon beeldt uit het verhaal van Abraham en Sarah die drie gasten in de woestijn ontvangen. Deze gasten blijken later een Godsopenbaring te zijn. In de afbeelding rond de gastvrije tafel is heel duidelijk ook een plaats ingeruimd voor jou en voor mij. Jij en ik worden uitgenodigd de Godheid te volmaken, deze mede te ‘incarneren’ naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.

De icoon is ons heel dierbaar omdat wij, in ons werk in al die jaren, met mensen op zoek zijn om iets van die Godsopenbaring in elkaar aan Het Licht te brengen. Dit is wat de icoon ons vertelt: “In de cirkel van de Drie-ene God is uitdrukkelijk een plaats ingeruimd voor jou en voor mij, want ook in jou en mij wil God geboren worden en aan het licht treden.”