STUDIE

Verbaasd over het leven en onze wereld, nieuwsgierig naar God, proberen we niet alleen met ons hart maar ook met ons verstand het leven en het geloof te begrijpen. Wat geloof ik nu eigenlijk precies en wat zegt de Kerk daarover? Het christelijk geloof kent een enorme rijkdom van denken en inzichten, die het bestuderen waard zijn. En hoe mooi is het om over het geloof samen met anderen te spreken! Zo van elkaar leren en dat wat je aan inzichten gewonnen hebt op jouw beurt weer doorgeven aan anderen; dat is devies van de Orde der Dominicanen.

Contemplari et contemplata aliis tradere

overwegen en wat je overwogen hebt aan anderen doorgeven.

De Kloostertuin biedt promovendi en afgestudeerde masterstudenten in de Theologie en/of Religiewetenschappen de mogelijkheid om hetgeen zij onderzocht hebben te presenteren en te delen met een breder – niet academisch – publiek. Neem hiervoor contact met ons op!

De studie die de Kloostertuin aanbiedt zijn o.a.:

  • Cursussen (bijv. rondom de geloofsbelijdenis en lectio divina)
  • Lezingen (Thomastournee, Dominicuslezing (in mei), Najaarslezing)

Raadpleeg de agenda.