Over de Kloostertuin

 

De stichting Kloostertuin Rotterdam is in 2008 opgericht vanuit de voormalige dominicaanse parochie Het Steiger. Deze kerk met aangrenzend klooster heeft zo’n prachtige stille binnentuin midden in het centrum van Rotterdam. Het is een inspirerende plek voor veel mensen – binnen en buiten de kerk. De rust en stilte die er vanuit gaat, nodigt uit tot nadenken en openstellen voor de oneindige ruimte die God is. Augustinus schreef: “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”. En: “Gij zijt mij meer nabij, dan ik mijzelf nabij ben”. Zo nodigt de kloostertuin ons ook uit om de binnentuin-in-onszelf te ontdekken.

Tussen 2015 en 2019 heeft de Kloostertuin deze ruimte voor jonge mensen getracht vorm te geven in het Stiltecafé Adem Inn op de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam. Door omstandigheden moest dit project helaas beëindigd worden en is de Kloostertuin teruggekeerd naar waar ze in 2008 begon, maar met een open vizier naar alle plekken in groot Rijnmond waar ruimte voor bezinning en voor God is.

In verbondenheid met de Orde der Dominicanen is de Kloostertuin dus een centrum voor spiritualiteit en interreligieuze contacten en zoeken we vanuit de joods-christelijke traditie aansluiting bij de samenleving. Vanwege de nauwe dominicaanse verbondenheid en doelverwantschap is in 2021 besloten om de Stichting Kloostertuin en het Leerhuis Spiritualiteit samen te laten gaan. Hierdoor wordt het mogelijk om naast de bestaande activiteiten van de Kloostertuin het aanbod te verrijken.

De Kloostertuin Rotterdam is een erkend project van het Dominicaans Platform Nederland.