MEDITATIE

Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid: met elkaar, met jezelf, met God, de Bron van ons leven. Meditatie is geen doel maar een middel tot contemplatief leven.

Meister Eckhart OP leert ons dat God telkens hier en nu geboren moet worden, want dat maakt heil en heling concreet. De Eeuwige openbaart zich vanuit de stilte, de ruime leegte, in ons. Door te mediteren creëren wij die ruimte in onszelf om dit mogelijk te maken. Want in ieder van ons is een heilige Lege Ruimte, of Ruime Leegte. Velen, die wij nu mystici noemen, maakten zich die “tempel-in-zichzelf”- Con-templ-atie – Tempel bewust, leefden er met hun aandacht en liefde in en probeerden anderen er de weg naartoe te wijzen.

Uit de vele methodes, die gebruikt kunnen worden om die innerlijke wereld van het Mysterie te bereiken, kiest de Kloostertuin de stroom, die in ons eigen vier-stromen-land – Rijn, IJssel, Schelde, Maas – een diepe, ondergrondse rivier vormt en die dus gestoeld is op de Rijnlandse mystiek. Vandaar onze grote belangstelling voor o.a. de dominicaan Meister Eckhart OP (1300-1360), de belangrijkste en meest bekende mysticus van deze Rijnlandse mystiek.

Lees ook: de kloostertuin als plek van meditatie.

 
De meditatievormen die wij aanbieden zijn o.a.: