Over het Leerhuis Spiritualiteit

 

Het Leerhuis Spiritualiteit werd in 1994 opgericht door de dominicaan Leo Raph. A. de Jong OP, de toenmalige pastoor van de Citykerk Het Steiger. Het doel van het Leerhuis Spiritualiteit was om mensen te bereiken binnen en buiten de officiĆ«le kerken, die behoefte voelen om zich nader te bezinnen op de bronnen van elke godsdienst: de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid aan vormen. De inzet van het initiatief was van meet af aan een pastorale, in gesprek te zijn met deelnemers in hun vragen en ervaringen. Dit streven kreeg de naam ‘Mystiek op Straatniveau’. Hierbij werd ook gezocht naar punten van overeenkomst in de mystiek van boeddhisme en christendom en islam en christendom.

Het Leerhuis organiseerde tal van cursussen en zenmeditaties, deels ook met leraren van buiten, die vanuit hun eigen meesterschap hielpen bij het in contact komen met bovengenoemde bronnen. Het Leerhuis heeft als specialiteit de Rijnlandse mystiek ontwikkeld, een van de grote mystieke stromingen in West Europa. Er werd ook een aantal publicaties ontwikkeld; voor een deel in samenhang met de cursussen. Zij kregen alle de naam mee ‘Mystiek op Straatniveau’. Daarnaast zijn er reizen begeleid, op zoek naar bronnen van de West-Europese cultuur en spiritualiteit.

In 2014 werd het Leerhuis Spiritualiteit om organisatorische redenen ondergebracht bij de stichting Kloostertuin Rotterdam. Na het overlijden van Leo R. de Jong OP in 2019 en korte tijd later het overlijden van Marianne Verbakel hadden de overgebleven stafleden tijd nodig om dit verlies voor het Leerhuis Spiritualiteit te verwerken en zich te bezinnen. Daarnaast hadden de coronamaatregelen natuurlijk de nodige gevolgen; vele activiteiten die gepland waren, konden niet meer doorgaan.

In 2021 is besloten om het Leerhuis Spiritualiteit en de Stichting Kloostertuin Rotterdam samen te laten gaan. Hierdoor wordt het mogelijk om naast de bestaande activiteiten van het Leerhuis Spiritualiteit het aanbod te verrijken.