Zenmeditatie is een universele praktijk van meditatie en contemplatie. Dit houdt in dat zenmeditatie door mensen van allerlei geloof kan worden beoefend en tot een verdieping van de eigen geloofspraktijk leidt.

 

Zen meditatie is een universele meditatiepraktijk met een verdiepende werking op de eigen geloofsbeleving. Zen-meditatie is ‘alleen maar zitten’ op een kussen, bankje of een stoel. In de stilte nemen we onze geest waar, wakker en alert. We volgen onze ademhaling en laten alle denken afdalen tot diep in de buik. Er is alleen dit zittende lichaam: alleen maar dit. Dit is de basis van de meditatie. We stemmen het lichaam als een instrument waarin onze geest kan rusten en de ademhaling verbindt beiden met elkaar.

Door met de aandacht naar binnen te gaan, komt er een opening in de stilteruimte waar de intuïtieve hartgeest of goddelijke kern huist. Zazen is de innerlijke reis naar de hartgeest, die tegelijk de hartgeest is van het hele universum. Open en ontvankelijk openen we ons voor iets wat in ons werkzaam is. In de stilte worden we onze ware natuur gewaar, die we delen met alle levende wezens. Het resoneert met een tekst van Meister Eckehart: “Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken”.

Meditatie werkt voortdurend in ons door en ongemerkt komt er vanzelf een transformatie proces op gang. We kunnen dat zelf niet actief beïnvloeden, het gebeurt aan ons. Zitten is als thuiskomen, thuiskomen in dit leven, jouw leven; met steeds minder ik om te worden wie je ten diepste bent.

Eenmaal per maand op iedere eerste maandagavond van de maand gaan we samen de stilte in. We zitten tweemaal 25 minuten en wisselen dat af met 10 minuten loopmeditatie. Aan het begin van de avond reciteren we de Gelofte aan de Mensheid van Hisamatsu en ter afsluiting van de meditatie de Gelofte van de Bodhisattva. Tussen de meditatieperioden door houdt de leraar een toespraak. Na afloop is er thee en als je wilt kun je een gesprek hebben met de leraar over je beoefening of over een vraag die je bezighoudt.

    Quan Yin

Maha Karuna betekent Groot Mededogen. Kwan Yin is de bodhisattva van het Grote Mededogen; Kwan Yin, zij die luistert naar de noodkreten van de wereld, staat symbool voor dit grenzeloze mededogen. Ze kan iedere gestalte aannemen om mensen te hulp te komen.

Maha Karuna Ch’an staat onder leiding van Ton Lathouwers, die in 1987 transmissie kreeg van de Chinese Ch’an meester Teh Cheng (1923 tot 2002). Hij ontving bij die gelegenheid de naam Hui Yu, wat ‘vriend van wijsheid’ betekent. Ton Lathouwers heeft aan aantal personen transmissie gegeven, zie www.mahakarunachan.nl.
Maha Karuna Ch’an wordt ook geïnspireerd door Hisamatsu Shin’ichi (1889 tot 1980), stichter van de belangrijke vernieuwingsbeweging binnen de Japanse zen, de FAS Society. In het woord FAS worden de drie wezenlijke dimensies van het bestaan uitgedrukt: F van Formless Self, het zelf zonder vorm; A van All Mankind, de gehele mensheid; S van Suprahistorical History, de transcenderende geschiedenis.

De zenavonden zijn elke eerste maandag van de maand: van 19.45 uur tot 21.00 uur
De zendo is om 19.30 uur klaar voor wie eerder wil ‘zitten’.
Raadpleeg de agenda voor de precieze data en de aanmelding.

Deze meditaties kunnen zowel door beginners als gevorderden bijgewoond worden.
Voor nieuwe mensen is tweemaal per jaar een introductieavond.