Allah en de losse veter.

Het was tijdens een lezing. Over God en zo. Een oudere man sprak me aan. Tijdens het werkzame deel van zijn leven was hij de directeur/eigenaar van een niet al te groot bedrijf geweest. Ik had de indruk, dat hij dit bedrijf met krachtige hand had bestuurd. En ook zijn kinderen waren waarschijnlijk krachtdadig opgevoed. Nu was hij gepensioneerd. Hij moest een ervaring kwijt en vertelde dus: “Ik kan het ook niet helpen, maar ik mag die Moslims niet zo. Zal wel aan mij liggen, hoor. Ze zijn voor mij zo vreemd. Ik versta ze niet en hun Godsdienst vind ik ook maar eigenaardig. En daarbij: ze komen hier met zovelen. Ik word er een beetje bang van. Maar, zoals ik al zei, het zal wel aan mij liggen.

Goed, loop ik een tijdje geleden op straat. Loopt er voor mij zo’n typisch Moslim-gezin. Hij stoer stappend. Zij wat kleintjes en compleet met hoofddoek naast hem, maar wel een halve stap achter. De vrouw duwde een kinderwagen. Zie ik ineens, dat bij de man een van de veters van zijn schoenen compleet los zit en om zijn voeten dwarrelt. ik denk: straks trapt hij erop en dan maakt hij een reuze smak, met zijn gezicht op de straatstenen. Enfin, ik stap wat sneller en trek zijn aandacht. Ik wijs hem op zijn schoenen en de gevaarlijk-losse veter. De man kijkt mij aan, kijkt naar zijn schoenen en zijn gezicht begint ineens te stralen, te stralen! Met allerlei woorden en gebaren bedankte hij mij. Ik verstond hem niet maar begreep hem des te beter. En dat gezicht straalde maar!

Wilt u geloven, dat dit stralende gezicht me niet uit de kop wil?! Ik blijf er maar aan denken”. Natuurlijk wil dat stralende gezicht hem niet meer uit de kop. Want even heeft mijn gesprekspartner een glimp gezien van Allah. Of hoe je die STRALENDE verder ook noemen wil. De Israëlieten spreken inderdaad van HA’KADOOSJ”: DE STRALENDE, als zij spreken over Elohiem. En u hoort het al : het Arabische woord ALLAH en het bijbelse woord EL(OHIEM) hebben dezelfde woordstam! Beide woorden duiden op Degene, die wij in onze taal “God” noemen. De Bijbel vertelt, dat ook het gelaat van Mozes straalde, als hij met de Eeuwige gesproken had. En op de berg-van-de-verheerlijking straalde het gezicht van Jezus van Nazareth zo hevig, dat zelfs zijn kleren verblindend wit leken. En soms zie je datzelfde bij kinderen – niet alleen bij hen trouwens – als zij zich ineens gelukkig en dankbaar-verrast voelen. Ook hun gezichtjes kunnen zo stralen! En wanneer verschijnt de STRALENDE bij voorkeur tussen mensen? Juist als men in mededogen met elkaar omgaat.

“Wat je de minste der Mijnen gedaan hebt, heb je Mij gedaan”, zei Jezus Christus. En ieder hoofdstuk van de Koran begint met het openingsrefrein: “In de Naam van Allah, de Barmhartige, vol van genade”. “Al wat de aarde vult is Zijn heerlijkheid – is Zijn straling – “, schreef de profeet Jesaia in zijn roepingsvisioen. (Jesaia 6, 3) En zo kan zelfs zoiets banaals als een losse veter een Godsopenbaring worden.

2-3-2008. Leon. Raph. de Jong o.p.