In augustus 2022 organiseerde de Kloostertuin Rotterdam een verdiepende avond over Dante’s Inferno in samenwerking met de jazzband Ambrosia, Dante kenner Sandra Overdijk en hoogleraar theologie Erik Borgman OP. Het werd een inspirerende avond met literatuur, spiritualiteit, geloof en muziek. Ruud Voesten, componist, kon in de lockdowntijd van de coronapandemie, geen losse nummers meer schrijven en uitvoeren met zijn jazz-band Ambrosia. Hij zocht voor zichzelf een project om de impasse door te komen, een verhaallijn om muziek te componeren en koos voor Dante’s Inferno.

Inferno is het eerste deel van de La Divina Commedia (De goddelijke komedie), het meesterwerk van de Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265-1321). Dante beschrijft in dichtvorm zijn spirituele reis vanuit diepe ellende, door het Inferno (Hel) en Purgatorio (vagevuur), naar het Paradiso, de hemel. De acht zonden gaven ruimte om alle sferen van emoties in muziek tot uiting te brengen. Niet alleen maar ‘feel good’ muziek. De scherpe randjes van het leven kwamen luid tot uiting.

In de tijd van Dante (1265-1321) waren mensen waren heel onzeker over hun bestaan. Er was nauwelijks nog wetenschap die houvast bood. God was de koepel boven alles. Hoe wordt een mens gelukkig in dit ongewisse bestaan?

Dante beschrijft in zijn verzen zijn reis door het hiernamaals: door hel, louteringsberg en hemel. Het is als een reis door het eigen hart. Het eerste deel, de reis door de hel, gaat door acht kringen van zonden: lust, gulzigheid, hebzucht, woede, ketterij, geweld, bedrog, verraad. Het is een proces om je tekortkomingen en illusies te onderkennen; op weg naar waarheid de confrontatie met het kwaad aangaan. Een noodzakelijke stap om ruimte te scheppen voor geluk.

Dante’s Inferno is een inspiratiebron in onze huidige tijd; het jazzconcert – waar Kloostertuin Rotterdam goede herinneringen aan heeft – is beslist de moeite waard. Een aanrader dus!

Wanneer: donderdagavond 22 februari 2024 om 20.30 uur.

Waar: De Doelen Rotterdam

Meer informatie en tickets: via de website van De Doelen.