Op weg met de geloofsbelijdenis

Je bent nieuwsgierig naar het rooms-katholieke geloof of je overweegt om deel te worden van de RK-kerk. Maar wat houdt dit geloof nu eigenlijk in? Hoe verhoudt het zich tot ons eigen leven? Welke kracht of invulling kan het geven?

In een kleine groep gaan we samen lerend ontdekkend op pad aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea (de twaalf artikelen van het geloof). Hiervoor gebruiken we het boek ‘De geloofsbelijdenis van de kerk: katholieke kathechismus voor volwassenen’.*

Een greep uit de onderwerpen: bidden, de sacramenten, de drie-eenheid, de rituelen rond Kerst, Pasen en Pinksteren, de cyclus van het liturgisch jaar,

De bijeenkomsten zijn studieus van aard en er zit altijd voorbereidend huiswerk aan vast. De bijeenkomsten bouwen inhoudelijk op en is het aan te bevelen om trouw aan de avonden deel te nemen. Er wordt geen bijzondere voorkennis gevraagd, enkel een onderzoekende open houding om te ontdekken wat de kern is van het katholieke geloof.**

Begeleiding: Karin Bornhijm OP samen met Olga Bakker.

Wanneer: cursus is reeds gestart; inschuiven in deze cursus is helaas niet mogelijk.

Waar: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Aanmelden: info@kloostertuinrotterdam.nl

Kosten: Een vrije donatie ter dekking van de kosten.

 

* Dit boek kent zowel een Nederlandse als een uitgave van de Belgische bisschoppenconferentie. Beide zijn goed. Het boek is echter niet makkelijk verkrijgbaar, dus ga zo snel mogelijk hier naar op zoek in Nederland en of in België.

** NB: Om de stap naar een van de sacramenten van de RK-kerk te zetten zijn aanvullende gesprekken nodig met een van de leden van het Pastorale Team van de parochie waartoe men behoort.