Het kloostercollege op 24 februari 2024 gaat over de Belgische dominicaan Dominique Pire. Hij ontving in 1958 de Nobelprijs voor de Vrede en is tot nu toe de enige r.-k. priester die onderscheiden werd met deze prijs. De datum 24 februari 2024 is een beladen datum: op deze datum is de oorlog in Oekraïne precies twee jaar gaande. Om hierbij stil te staan is er een dag van gebed en vrede in Dominicuskerk Het Steiger en het kloostercollege is onderdeel van de dagprogrammering.
Download de flyer voor het kloostercollege.
Download de flyer voor deze dag.

 

Dominique Pire (1910-1969) werd bezield door het verlangen om ‘een stem te zijn voor mensen zonder stem’. Zijn leven stond volledig in het teken van het streven naar begrip tussen alle volkeren en het oplossen van armoede. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij actief was in het verzet, zette hij zich met hart en ziel in voor de vele vluchtelingen in Europa. Hij wilde niet alleen hun materiële nood lenigen, maar hun ook het gevoel geven gezien te worden en van belang te zijn.

Pire was een promotor van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij zag dit document als een gemeenschappelijke taal voor gelovigen en niet-gelovigen. Tien jaar na de aanvaarding van de Universele Verklaring werd hij onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. Ook stichtte hij een Vredesuniversiteit, die tot de dag van vandaag jonge mensen schoolt in conflictpreventie en dialoog.

Wat kunnen wij leren van Dominique Pire in onze tijd, waarin het nieuws gedomineerd wordt door berichten over oorlog? Hoe komen we zelf tot begrip voor elkaar? En hoe kunnen we werken aan opvang van vluchtelingen en het terugdringen van armoede?  

Lekendominicaan Dorry de Beijer gaat in op de betekenis van Pire’s levenswerk vanuit haar eigen betrokkenheid bij vluchtelingen, momenteel als bestuurslid van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.

KOM SAMEN LUISTEREN, PRATEN, BIDDEN EN ETEN!

 

Begeleiding: Karin Bornhijm OP en Theo Ruiter OP

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Datum: zaterdag 24 februari 2024, van 15.30 uur tot 19.30 uur (inloop va. 15.00 uur)

Donatie: €12,50 (NB: Laat geld nooit een reden zijn om niet te komen)

Aanmelden: info@kloostertuinrotterdam.nl