Thomas van Aquino, de grote middeleeuwse theoloog, ging met zijn studenten in gesprek over de goddelijkheid van Jezus; een niet eenvoudig onderwerp in onze tijd. Dat Jezus een historische persoon was, een mens zoals ieder van ons, is niet erg omstreden. Dat Jezus helemaal mens én helemaal God is, is dat wel. Dominicaan Stefan Mangnus, onlangs gepromoveerd op dit onderwerp, maakt een tournee door het land; niet om te doceren, maar om samen erover te praten, te studeren en te bidden. En te eten! Want aan tafel is een mooie plek om het goede gesprek met elkaar te voeren. Eind april kwam de tournee in Rotterdam aan.

Zo’n 40 mensen verzamelden zich op een vrijdagmiddag in de Dominicuskerk Het Steiger in hartje Rotterdam om te horen welke ontdekkingen de broeder Stefan had gedaan tijdens zijn promotieonderzoek.

Hij had hierbij de focus gelegd op het bestuderen van de commentaren van Thomas van Aquino op het Johannes evangelie. Stevige kost, maar broeder Stefan heeft de gave om het in alle rust duidelijk uit te leggen, zodat het ook voor niet-theologen goed te volgen is.

De vragen aan het einde van zijn lezing werden zorgvuldig gewikt en beantwoord. Daarin toonde broeder Stefan zich een goede luisteraar: daar waar ik dacht dat er één vraag werd gesteld, wist hij die te ontrafelen in drie aandachtspunten. Het waren fundamentele vragen zoals: Als God niet kan lijden en als Jezus goddelijk is, hoe moeten we dan het lijden en sterven van Jezus verstaan? En als God het goede met de mens voor heeft, hoe is dan het lijden in de wereld te verklaren?

Steeds opnieuw bracht broeder Stefan naar voren hoe zijn medebroeder Thomas van Aquino er in de context van 750 jaar geleden over dacht en hoe we dat nu anno 2022 kunnen verstaan: hoe God zich openbaart, zichtbaar wordt, in Jezus Christus en hoe nog steeds Gods overvloedige liefde zichtbaar wordt in het Woord.

Na een korte pauze werden 3 teksten uitgedeeld om gezamenlijk te bestuderen. Zo – in bijna directe dialoog met Thomas van Aquino – voelde het alsof we bij de kerkleraar zelf in de collegebanken zaten. Het studieuze deel sloten we af met een vespers, waarin we de feestdag van de heilige Catharina van Siena vierden. Na dit avondgebed hebben we het gesprek aan tafel voortgezet. De eenvoudige broodmaaltijd smaakte goed na de stevige studie en vooral warme soep werd zeer verwelkomt.

Geestelijk en lichamelijk gevoed ging iedereen huiswaarts en wie er niet bij was heeft écht iets gemist. Maar het is nog niet te laat! Broeder Stefan doet met zijn Thomastournee nog o.a. Zwolle en Nijmegen aan. Raadpleeg hiervoor de agenda op de website www.dominicanen.nl.