Bij zen meditatie zitten we op een kussen of bankje, met volledige inzet. Stil en rechtop, zonder hulpmiddelen en alles wat zich aandient, mag er zijn, zoals het komt. Stil en wakker zitten, thuiskomen in dit leven, jouw leven.

Bij onze avonden zitten we 2x 25 minuten ( za zen) met tussendoor 10 minuten loop meditatie ( kin hin). Als de zendo om half acht is ingericht, kun je alvast gaan zitten, als je dat wilt. Voor wie dat wil, is er na afloop thee en gelegenheid tot napraten.
Onze groep is gelieerd aan de Maha Karuna Ch’an van Ton Lathouwers.

Maha Karuna betekent Groot Mededogen.

Dit is een centraal begrip binnen het Mahayana Boeddhisme, waartoe het Ch’an-boeddhisme behoort. ( Ch’an is het Chinese woord voor Zen, beiden betekenen meditatie).

In het Boeddhisme wordt dit grenzenloze mededogen vooral gesymboliseerd door de figuur van Quan Yin ( Guanyin, Japans: Kanzeon), uitgebeeld door een vrouwelijke figuur.

“Uiteindelijk is er niets waardoor wij niet onderricht worden en niets dat niet onder onze fundamentele verantwoordelijkheid (Karuna) valt”.

Maha Karuna Ch’an kent geen formele structuur, geen officiële groepen, geen lidmaatschap, geen hiërarchie, geen vast studiecurriculum, geen geformaliseerde koan-praktijk en geen uitgestippeld opleidingstraject.

Maha Karuna Ch’an is een informele en fundamenteel open sangha van leken, die zich op individuele basis en binnen een individueel traject wijden aan de zenweg en de integratie daarvan in hun leven.

Maha Karuna Ch’an staat onder leiding van Ton Lathouwers, die in 1987 transmissie ( autorisatie tot ch’an leraar) kreeg van de Chinese Ch’an meester Teh Cheng (1923 tot 2002). Ton ontving bij die gelegenheid de naam Hui Yu , wat “vriend van wijsheid” betekent.

Maha Karuna Ch’an wordt ook geïnspireerd door Hisamatsu Shin’ichi (1889 tot 1980), stichter van de belangrijke vernieuwingsbeweging binnen de Japanse zen, de FAS Society.

In het woord FAS worden de drie wezenlijke dimensies van het bestaan uitgedrukt: de F van Formless Self ( zelf zonder vorm), de A van All Mankind ( de Gehele Mensheid) , en de S van Suprahistorical History (Geschiedenis, de geschiedenis transcenderend).

Zie www.mahakarunachan.nl