Voor veel mensen in onze tijd lijkt het christelijke geloof aan relevantie ingeboet te hebben. En wie gelooft, worstelt met indringende vragen als: wat maakt het uit om christen te zijn en wat we doen? En als we op weg willen zijn naar Gods Koninkrijk, wat zegt dat over onze verhouding met de samenleving?

De dominicaan Richard Steenvoorde deed hier onderzoek naar en hij kwam daarbij de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben op zijn pad tegen. “Agamben is voor velen een grote onbekende. Toch is zijn denken voor onze tijd relevant bij alle politieke aardverschuivingen die zich in Nederland de laatste jaren voordoen”, aldus broeder Richard.

Agamben riep de kerk in 2009 op om haar messiaanse missie serieus te nemen en zich niet door het politieke systeem te laten inkapselen. Tijdens zijn onderzoek kwam broeder Richard tot het inzicht en de stelling dat religieus leven in onze tijd een experiment is dat stelt dat er genoeg van het komende koninkrijk van God aanwezig is in onze wereld om er van dag tot dag in te kunnen leven. En daarmee krijgt religieus leven een kritische en politieke dimensie.

Maar hoe verhouden geloof en politiek zich dan? Hoort geloof achter de voordeur en is het hooguit een privé hobby, omdat kerk en staat nu eenmaal gescheiden zijn? Gaat alleen de politiek nog over de vraag wat ons samen verbindt? Of wijzen de naam en titel van Jezus de Messias in een andere richting?

Broeder Richard wil met zijn promotieonderzoek niet alleen een bijdrage leveren aan de academische politieke theologie, maar ook aan het onderlinge gesprek over de politieke betekenis van het komende koninkrijk voor onze verkondiging in de wereld.

Wees welkom bij deze lezing van broeder Richard en kom om samen te studeren en te spreken over dit onderwerp en om samen te bidden en eten!

 

Wanneer: Vrijdag 16 juni 2023 van 15:30-19.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur).

Waar: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Aanmelden: Graag vóór 10 juni 2023 via info@kloostertuinrotterdam.nl.

Kosten: €10,-
NB: Laat het geld nooit de reden zijn om niet te komen.

Organisatie: Karin Bornhijm OP.

Download de flyer.