De leesgroep Filosofie & Theologie start op 19 september 2023 met het boek ‘Grenzeloos God: integraal kijken naar God, mens en wereld’ van Tilmann Haberer, theoloog, predikant en coach. Het boek verscheen oorspronkelijk in het Duits onder de titel ‘Von der Anmut der Welt’ en Piet van Veldhuizen, predikant van De ark in Hendrik-Ido-Ambacht, vertaalde het naar het Nederlands.

Het verhaal van God en de wereld begon met de oerknal en vindt sindsdien plaats in iedere nanoseconde. Op elk moment en in alles gaat een liefhebbende wil schuil. In gesprek met natuurwetenschappers, neurowetenschappers en psychologen ontvouwt Haberer de christelijke traditie als een compleet kosmisch drama. Zowel de ontwikkeling in onze persoonlijke overtuigingen als de traditiegeschiedenis van de religies doen ertoe. Vanuit een integrale manier van spreken over God, plaatst hij kernthema’s van het christendom (o.a. schepping en opstanding) in een bevrijdend perspectief, waarbij grenzen worden doorbroken.

Het boek biedt op indringende wijze een andere verstaanbaarheid van de traditionele christelijke dogma’s, waarvoor Haberer een kleurenschema gebruikt dat  evolutionaire denkruimtes aangeeft. En dat gebeurt in een zestal onderscheiden thema’s, die allemaal op elkaar aansluiten en elkaar veronderstellen. Deze zes thema’s zijn ook bepalend voor de zes bijeenkomsten van de leesgroep.

Voor de eerste bijeenkomst wordt het deel “Over God spreken, een bijna onmogelijke onderneming” gelezen. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt er een korte toelichting gegeven op de auteur, diens situering van zijn denken binnen het denken van Theilhard du Chardin en van de neoplatonist Plotinus.

Begeleiding: Anton Hendriks.

Wanneer:
dinsdagmiddag 19 september 2023, om 14.00 uur.
In overleg met de aanwezigen worden de vervolgdata vastgelegd.

Waar: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Aanmelden: bij Anton Hendriks via a.hendriks.1@hetnet.nl of via 06-39 442 448. In verband met de organisatie is het nodig je op te geven!

Kosten: De aanschaf van het boek ‘Grenzeloos God’ van uitgevrij Skandalon, 254 pag., ISBN 9789493220423. (€ 26,99).
 Let op: de boekhandels (in Rotterdam) hebben het niet op voorraad, maar is bij hen te bestellen.
Plus een donatie voor koffie/thee.