“Wie ben ik..……als ik niet ben wie ik denk dat ik ben?”

Zenmeditatie is een universele praktijk van meditatie, contemplatie. Mensen van uiteenlopende geloofstradities beoefenen zazen, die tot een verdieping leidt van de eigen geloofspraktijk. Zenmeesters zoals de Jezuïeten pater Lasalle, Ama Samy en trappistin Zr.Elisabeth Dinnissen gingen hierin voor, evenals dominicaan Chris Smoorenburg.

De verbinding van de Kloostertuin Rotterdam (voorheen Leerhuis Spiritualiteit) met de Ch’an traditie komt tot uitdrukking in Rijnlandse mystieke teksten die onder Japanse zenmeesters, zoals Masao Abe, eerste leraar van Ton Lathouwers, bekend waren. Er zijn overeenkomsten in taal in beide tradities. Een verwantschap zien we in teksten als: “Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken” van Meister Eckehart. Een zentekst luidt: “Zazen is de innerlijke reis naar de hartgeest, die tegelijk de hartgeest is van het hele universum”.

Zen-meditatie is ‘alleen maar zitten’ en ‘niet iets doen’ op een kussen, bankje of stoel.
In de meditatie volgen we onze ademhaling en laten alle denken afdalen tot diep in de buik. Zo komt alle denkactiviteit tot rust en ontstaat een opening naar onze intuïtieve wijsheid, die tegelijk de hartgeest is van universele bewustzijn als zodanig. In het zitten begeven we ons van doen naar zijn en komt er een opening naar de stilteruimte van onze innerlijke wijsheid.

De avond beginnen we met het reciteren we de Gelofte aan de Mensheid van Hisamatsu.
–    We zitten tweemaal 25 minuten afgewisseld met een loopmeditatie en een overdenking.
–    Ter afsluiting van de meditatie reciteren we de Gelofte van de Bodhisattva.
–    Je kunt een afspraak maken voor een gesprek over je beoefening met de leraar.
–    Na afloop is er thee en ruimte voor ontmoeting met de andere deelnemers.

De zenavonden zijn elke eerste maandag van de maand: van 19.30 uur tot 21.00 uur behalve in mei en augustus.
–    Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig.
–    Neem als je wilt, je eigen kussen of bankje mee.


Begeleiding:
Elsbeth Wolf, zenleraar in de traditie van Maha Karuna Ch’an (https://mahakarunachan.nl/) en José van der Torre OP

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Data in 2024:
–    1e periode:  8 januari; 5 februari; 4 maart; 8 april (i.v.m. Pasen); 3 juni
–    2e periode:  1 juli; 2 september; 7 oktober; 4 november; 2 december
Steeds van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Donatie per periode: € 50,00
Als dit bedrag teveel is, neem dan contact met ons op,
want geld mag nooit een reden zijn om niet te komen!

Aanmelden: leerhuis@kloostertuinrotterdam.nl
Deelname is mogelijk na aanmelding.