Afbeelding van Universiteit Leuven Godsdienstonderwijs Thomas

“….op de dag dat gij vast zoekt gij nog uw voordeel, en beult gij uw slaven af. Gij kijft en krakeelt als gij vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Neen, bij een vasten als dit dringt uw stem in den hoge niet door. Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag waarop de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laten hangen en neerliggen in zak en as: noemt gij dat soms vasten, en een dag die Jahwe behaagt? Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw geluk voor u uit, en sluit Jahwe’s glorie uw stoet. Als gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: `Hier ben Ik!’ Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. Dan zal Jahwe u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en gij zult zijn als een rijkbesproeide tuin, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt. De oude ruïnes worden dan door u weer opgebouwd, gij herstelt de fundamenten van vroegere geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten.”
(Jesaja 58,3-12)

Overpeinzing
Niemand schaamt zich dieper dan hij die geen kleding heeft; daardoor is hij uitgesloten van het leven in de gemeenschap. De naakte mens, die zelfs geen kleed heeft om zich te bedekken, om zich tegen de kou te beschermen, is de armste der armen. Lang vóór Jezus riep Jesaja op tot dit werk van barmhartigheid. God laat hem zeggen: ‘Is dat soms het vasten dat ik verkies… zijn hoofd als een riet laten hangen en neerliggen in zak en as? Is niet het vasten zoals ik het verkies: het brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in je huis en naakten kleden die je ziet?’ (Js 58,5-7) In het Oosten is de kleding onontbeerlijk als beschutting tegen de gloed van de zon en tegen de kou van de nacht. Daarom zegt het Eerste Testament: ‘Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen’ (Ex 22,25). Niemand schaamt zich dieper dan hij die geen kleding heeft; daardoor is hij uitgesloten van het leven in de gemeenschap. Daarom werden de krijgsgevangenen naakt en barrevoets meegevoerd (Js 20,4). Dat was de grootste vernedering die men de vijand kon aandoen.
(bron: Anselm Grün, Leven met compassie, pag. 37-41)

In de krant lezen we: Run op gratis garderobe in arm Rotterdam: Kledingbank opent precies op tijd zaak op Zuid | Armoede in de armste stad van Nederland (bron: AD.nl)

TIMIDITEIT
Mijn lichaam had nergens iets te verbergen, maar het
verborg zich toch uit huiver voor de grote vinder
die er enkel op uit was het mee te nemen naar elders.
Het dierf niet te kijken, zocht beschutting achter

veel te kleine handen en met die handen wist het zich
geen raad. Het kroop in de kast om zoek te raken,
dook dieper onder, zette zijn tanden in de bruidsjapon
van zijn ma, bedekte heel zijn muizenziel,

alsook het kippenvel rondom zijn kindertepels,
met alle onzichtbaarheid van de wereld.
Niets had mijn lichaam te verbergen, maar het verborg

zich, duwde zich af tegen de randen van zichzelf,
schaamrood op de wangen, zweet in de handen.
En nooit kon het de grote vinder verhinderen.

Uit: ‘De eindelozen’  Luuk Gruwez (2015)

 

Deze vastenmeditatie is verzorgd door Theo Ruiter OP.
Alle meditaties zijn hier terug te lezen.