Aswoensdag.

Met het askruisje dat we vandaag mochten ontvangen, bereiden we ons voor op Pasen. Met de opstanding van Christus is het Koninkrijk van God in onze wereld gekomen. Jezus vertelt in het evangelie van Mattheus (Mat. 25,35-36) hoe wij op onze plaats in deze wereld het Koninkrijk Gods zichtbaar maken door:

  • Hongerigen te spijzen
  • Dorstigen te laven
  • Naakten te kleden
  • De vreemdeling te herbergen
  • Zieken te verzorgen
  • Gevangenen te bezoeken
  • Doden te begraven

Op de website van de Kloostertuin leiden de beelden van kunstenaars en de taal van dichters ons in de tijd van vasten en gebed naar deze woorden van Jezus . Op deze Aswoensdag bieden we u een mediatie aan bij het gehele schilderij: De Zeven Werken van Barmhartigheid van de Meester van Alkmaar.

In de 40-dagen vastentijd komt op de website iedere zaterdag een meditatie in beeld en gedicht rond een van de Zeven Werken van Barmhartigheid. Kunstenaars ondersteunen deze meditaties rond de Werken van Barmhartigheid. Zo vertelt de kunstschilder Egbert Modderman in onderstaande filmpjes hoe hij de Zeven Werken van Barmhartigheid afbeeldt in de Martinikerk in Groningen:

Egbert Modderman schildert de Zeven werken van Barmhartigheid
Reuzenklus voor Groningse schilder in Martinikerk

De vastenmeditaties worden verzorgd door Theo Ruiter OP.