Guernica van Picasso

In het eerste boek van de bijbel Genesis – in Den Beginne toen alles was , zoals God het bedoeld heeft – lezen we over de gastvrijheid van Abraham:
“Eens, toen hij op een hete middag in de opening van zijn tent zat en zijn ogen opsloeg, zag hij drie mannen voor zich staan. Zodra hij hen zag, liep hij hen van de tent-ingang tegemoet, boog zich ter aarde en sprak: “Heer, als ik genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar niet voorbij. Sta mij toe, wat water te laten brengen, dan kunt gij u de voeten wassen en uitrusten onder de boom. Ik zal ook een stuk brood laten halen, om u wat te verkwikken, eer gij verder trekt; gij zijt nu toch langs uw dienaar gekomen.” Vlug ging Abraham zijn tent binnen, naar Sara en sprak: “Neem gauw drie maten fijne bloem, kneed ze en bak er broodkoeken van.” Zelf liep Abraham naar de kudde om een mals en mooi kalf te halen, hij gaf het aan zijn knecht, die zich haastte het klaar te maken. Dan nam hij room en melk met het kalf dat hij had laten toebereiden en diende het op. Terwijl zij aten, bleef hij zelf bij hen onder de boom staan.” (Genesis: 18,1-8)

Overpeinzing
Benedictus van Nursia (480-547) schreef voor zijn monniken een kloosterregel. Dit document had niet alleen een grote invloed op het religieuze leven van de Latijnse Kerk, maar ook op de Europese cultuur. Deze regel leert ons ander andere dat: ‘gasten gastvrij ontvangen moeten worden, want iedere gast kan de Heer zijn. Daarom wordt in een klooster de portier opgedragen om zodra iemand aanklopt of een arme om hulp vraagt, te antwoorden met: ‘God zij dank’. Europa lijkt de Regel uit Genesis en de Regel van Benedictus niet meer te kennen . De zorg voor de vreemdeling verdwijnt in verwarrende procedures en regelgevingen.

Media berichten over de afwijzing van deze oude historische en religieuze plicht, bijvoorbeeld in dit artikel van RTL over het Westland: Gemeenteraad Westland tegen spreidingswet, toch asielzoekers: zo zit dat (bron: RTL Nieuws)
Kerken zoeken wegen om, ondanks deze verwarrende procedures, de oude historische en religieuze plichten in Europa te onderhouden en vluchtelingen, waar mogelijk, te helpen in diaconie en in gebed: Vluchtelingen (bron: Protestantse Kerk in Nederland)

 

Gebed voor hen die verloren lopen
God,
Wij vragen u:
Vind hen die verloren lopen,
die, gescheiden van hen van wie ze houden,
over grenzen moeten gaan,
uit hun land en weg van hun geboortegrond
die niet meer weten waarheen.
Vind hen, God, gij die altijd hen die verloren raakten
Zoekt en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God: wij vragen u: laat hen die onder ons wonen,
die zich vreemden voelen,
ontworteld, een veilige woonplaats vinden,
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd
hun vaardigheden worden erkend
zodat zij zonder vrees kunnen leven.
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn
open ons hart voor hen.
© Annemiek Wijnker-Hoedjes; Kees Maas SVD

 

Egbert Modderman – kunstschilder – vertelt in onderstaande video over zijn schilderij ‘De vreemdeling Herbergen’.
Egbert Modderman schildert de Zeven werken van Barmhartigheid | De vreemdelingen herbergen (bron: YouTube)

 

Deze vastenmeditatie is verzorgd door Theo Ruiter OP.
Alle meditaties zijn hier terug te lezen.