We zijn met alles ten diepste verbonden

De gebeurtenissen die zich momenteel in Europa afspelen doen terugdenken aan de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. Het kan aanzetten tot handelen en in actie komen, wat we overal om ons heen zien gebeuren. Het kan ook tot een gevoel van machteloosheid leiden....