Naar binnen keren

Wanneer ik van binnenuit naar buiten kijk, heb ik het gevoel dat ik heel de wereld aankan: wanneer ik van buitenaf naar binnen kijk, ben ik bang dat ik er compleet onderdoor ga..… Gevonden woorden, die uitdrukking geven aan het denken van over hoe ik het leven ervaar....

Radicale theologie gaat over ons

De Leesgroep Filosofie & Theologie, die op 27 september van start ging, vordert gestaag in het boek ‘Onzeker weten: een inleiding in de radicale theologie’ van Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman. Het boek is gekozen omdat het een nieuwe richting in de...