Brief Uit de Stad van Ontdekkingen

Een witte gloed van lantarenlicht scheen vanaf een straat door de gesloten gordijnen. In een kamertje werden sommen aan een tafel gemaakt. Som na som wilde worden gemaakt. Alsof het vanaf elke bladzijde uit het opgavenboek steeds opnieuw aan hem werd opgedragen....

Het digitale heil der zielen

Een paar weken geleden werd ik gebeld met de vraag of ik iemand die op sterven lag de ziekenzalving zou willen toedienen. Een mooie vraag en het zou mijn eerste ziekenzalving zijn, sinds ik in augustus in Rotterdam priester ben gewijd. Doordat het mijn eerste keer...

Lockdown

Nu het woord ‘lockdown’ in onze taal is geïntegreerd, verdient het wellicht even onze aandacht en nadere reflectie, want we zullen de komende weken ruimschoots met het fenomeen worden geconfronteerd. Het woord ‘lockdown’ zouden we kunnen...

Zielzorgen en zorgen voor de ziel

Toen mij gevraagd werd om mee te doen met de brievenreeks over zorgen voor je ziel in Corona tijd, dacht ik: dat doe ik wel even. Maar dat viel vies tegen. Ik merkte tijdens het schrijven dat boosheid en frustratie overheers-ten. Niet alleen wat betreft de...

Lieve ziel

Lieve ziel, Nu het bijna gewoon begint te worden dat corona door onze wereld waart, wordt het eens tijd samen met jou te kijken naar wat het ons gedaan heeft en nog steeds doet – om te leven met de voortdurende onrust en onzekerheid die de ziekte en de reactie erop in...

Allemaal hoofden

De grootste verandering in de afgelopen periode was voor mij het thuiswerken. Ik heb een fulltime baan. Normaal gesproken wisselen volle dagen met veel overleggen in Den Haag zich af met reizen binnen Europa. Tussen de meetings is er altijd tijd om even een kort...