Mystiek op straatniveau (10)

Als God nergens anders kan zijn dan overal, dan is Hij/Zij mij het meest nabij in het diepste van mijzelf. “Interior intimo meo”, zei Augustinus(ongev.400) al: “Mij meer intiem nabij, dan ik mijzelf intiem nabij ben”. Alles wat bestaat en leeft is ten diepste God...

Mystiek op straatniveau (9)

God is als een diepe, onderaardse rivier. Overal slaan mensen putten om dit levengevende water te bereiken: die putten zijn de verschillende Godsdiensten. Iedere put wordt gemaakt van het ter plaatse voorhanden materiaal: de taal en de cultuur; de religieuze...

Mystiek op straatniveau (8)

“Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid”. (Huub Oosterhuis.) Hoe namen te geven aan de Onnoembare? Hoe met name te spreken tot Hem/Haar, die al ons spreken verre voorbij is? Maar, zoals gezegd, wij zelf hebben een naam nodig voor...

Mystiek op straatniveau (7)

“Ik vraag je geduld te hebben met alle onopgeloste vragen in je hart en te proberen de vragen lief te hebben. Zoek niet naar de antwoorden, die kunnen niet gegeven worden. Want antwoorden zijn het leven niet. Het gaat er om, te leven. Leef de vragen. Misschien...

Mystiek op straatniveau (6)

Wanneer je je echt realiseert, dat God de grond en de kern is van alles wat bestaat en leeft, dan kan er een nieuwe ervaring opkomen: een diep en intens gevoel van dankbaarheid. Let wel: ik zeg niet, dat dit móét gebeuren! Maar je kunt jezelf ineens realiseren, dat je...

Mystiek op straatniveau (5)

God is nooit “een van de velen”. Je kunt dus niet zeggen: Er bestaat een theepot en een boom, een olifant en een oceaan, een berg en God. God is niet een van de bestaande dingen. Want dan zou Hij/Zij direct beperkt zijn, een-tussen-anderen, het ene en niet het andere....